Pravila o obradi i zaštiti osobnih podataka

I. PODACI O VODITELJU OBRADE OSOBNIH PODATAKA:

Naziv: PIPI BEVERAGES d.o.o. (dalje u tekstu: Voditelj obrade osobnih podataka/PIPI)
Registrirano sjedište: Split, Stinice 59, Republika Hrvatska
Osobni identifikacijski broj (OIB): 04639062985
Registarski broj (MBS): 060397453
E-mail pristup: [email protected]

PIPI obrađuje Vaše osobne podatke zakonito, pošteno i transparentno.

II. OPSEG PRIMJENE PRAVILA O OBRADI I ZAŠTITI PODATAKA

Ova Pravila o obradi i zaštiti podataka (dalje u tekstu: Pravila) primjenjuju se isključivo na obradu podataka u svezi sa korištenjem internetske stranice pipi.com.hr te eventualnom provedbom nagradnih igara koje priređuje PIPI (dalje u tekstu: internetska stranica).

III. PRAVNA OSNOVA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

1. Pravna osnova obrade osobnih podataka koji se prikupljaju korištenjem internetske stranice je izvršenje ugovora o korištenju internetske stranice koji sklapate u trenutku posjećivanja internetske stranice, a u skladu s Uvjetima korištenja pipi.com.hr.

2. Pravna osnova obrade osobnih podataka koje ste nam učinili dostupnima sudjelovanjem u nagradnoj igri je Vaša privola koju izražavate prilikom sudjelovanja u nagradnoj igri, sukladno objavljenim pravilima svake pojedine nagradne igre.

IV. OPSEG I KATEGORIJE PODATAKA KOJE SE OBRAĐUJU

PIPI ne obrađuje više podataka nego što je to potrebno za korištenje internetske stranice i eventualno sudjelovanje u nagradnim igrama odnosno objavu dobitnika, a sukladno pravilima koja ste prihvatili sudjelovanjem u pojedinoj nagradnoj igri.

Tijekom pregledavanja sadržaja na internetskoj stranici, bit će evidentirana IP adresa Vašeg računala, vrijeme početka i završetka posjeta, identifikacija gledane usluge te, u određenim slučajevima, ovisno o postavkama Vašeg računala, vrsta preglednika i operativni sustav. Sustav automatski bilježi navedene podatke.

U slučaju sudjelovanja u nagradnoj igri, prikupljat ćemo Vaše osobne podatke kao što su ime i prezime, adresa (uključujući grad i poštanski broj), e-mail adresa i broj telefona i ostale podatke potrebne za sudjelovanje u konkretnoj nagradnoj igri i dostavu nagrada sukladno pravilima te nagradne igre.

PIPI će daljnje podatke obraditi isključivo ukoliko takve podatke sami učinite dostupnima PIPIJU u sklopu Vaše komunikacije s PIPIJEM putem e-maila ili na drugi način.

Kolačići:

Kolačići su male tekstualne datoteke koje su smještene na Vašem računalu i mobilnom uređaju od strane internetskih stranica koje posjećujete. Oni se široko koriste kako bi se omogućilo što efikasnije djelovanje internetskih stranica, kao i da bi pružili internetske usluge i pogodnosti za korisnike. Sve o kolačićima koje koristi internetska stranica kao i mogućnosti odabira kolačića saznajete u našim Pravilima o kolačićima

V. SVRHE OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Svrhe obrade podataka je sljedeća:

(i) Sklapanje i izvršenje ugovora o korištenju internetske stranice

(ii) Provedba nagradnih igara u kojima sudjelujete

(iii) Podaci evidentirani u dnevničkoj datoteci tijekom pretraživanja internetske stranice koriste se u statističke svrhe (da se prikupe podaci o popularnosti internetske stranice), za otkrivanje pogrešaka i provjeravanje sigurnosti rada internetske stranice te u konačnici za otkrivanje i sprječavanje nezakonitih vanjskih napada koji krše ili ugrožavaju ispravnost internetske stranice.

VI. PRIJENOS PODATKA:

PIPI u određenim slučajevima prenosi Vaše podatke trećim stranama za sljedeće svrhe obrade:

(i) Zbog ostvarivanja neke od funkcionalnosti, sadržaja ili usluge internetske stranice, pristup Vašim podacima može imati naš ugovoreni partner Drap d.o.o., Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, OIB: 41437879613, nadležan za održavanje funkcionalnosti i administraciju internetske stranice.

(ii) Kako bismo dobitnicima nagrada koji su sudjelovali u nagradnim igrama koje organiziramo osigurali brzu otpremu i dostavu osvojenih nagrada, Vaše osobne podatke dostavljamo svojim ugovornim partnerima angažiranima na poslovima dostave.

VII. TRAJANJE OBRADE OSOBNIH PODATAKA:

Razdoblje obrade osobnih podataka koje prikuplja Internetska stranica započinje pružanjem osobnih podataka i do završetka posjete Internetskoj stranici.

U slučaju sudjelovanja u nagradnoj igri, ako drugačije nije predviđeno pravilima nagradne igre, prikupljanje osobnih podataka započinje pružanjem osobnih podataka i traje do okončanja nagradne igre u kojoj ste sudjelovali, a nakon objave dobitnika osvojenih nagrada te dostave istih dobitnicima, odnosno do Vašeg odustanka od sudjelovanja u nagradnoj igri i povlačenja privole.

Nakon toga Vaše osobne podatke ćemo brisati, osim u mjeri i trajanju potrebnima za ispunjavanje zakonskih obveza, rješavanje eventualnih sporova i/ili ispunjavanje ugovora sklopljenih s izvršiteljima obrade.

VIII. SIGURNOST I OSTALE INFORMACIJE

PIPI pohranjuje osobne podatke isključivo u digitalnom obliku. Svi osobni podaci zaštićeni su odgovarajućom prvoklasnom zaštitom te jedino ovlašteni zaposlenici PIPIJA i ovlašteni zaposlenici osoba navedenih u ovim Pravilima kojima je PIPI prenio osobne podatke u ovdje navedene svrhe imaju pristup osobnim podacima i obavljaju djelatnosti vezane za osobne podatke. Javna objava podataka moguća je samo u sklopu javne objave dobitnika sukladno prihvaćenim pravilima nagradne igre u kojoj sudjelujete. PIPI će sustav zaštite podataka redovito nadograđivati i unaprjeđivati te činiti sve što se očekuje u određenoj situaciji kako bi spriječio neovlašteni pristup obrađivanim osobnim podacima.

Postoji mogućnost da putem internetske stranice pristupite društvenim mrežama Facebook i Instagram. Ukoliko pristupate navedenim društvenim mrežama, Vaš će internetski pretraživač uspostaviti izravnu vezu s Facebook odnosno Instagram poslužiteljem. Sadržaj dodataka prenosi se izravno s Facebook, odnosno Instagram korisničkog računa na Vaš pretraživač i s njega integrira u internetsku stranicu. Navedeno znači da PIPI nema utjecaja na opseg podataka koje Facebook odnosno Instagram prikuplja pomoću tih dodataka, niti snosi ikakvu odgovornost s tim u vezi. Stoga se upoznajte prethodno s uvjetima korištenja i pravilima privatnosti navedenih stranica.

IX. VAŠA PRAVA VEZANA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

(i) PRAVO NA PRISTUP OSOBNIM PODACIMA - Možete zatražiti informaciju vezanu za obradu Vaših Podataka u bilo koje vrijeme pisanim putem na adresu Voditelja obrade osobnih podataka ili elektroničkim putem na e-mail adresu: ([email protected]) .

(ii) PRAVO NA ISPRAVAK OSOBNIH PODATAKA - Možete zatražiti od Voditelja obrade osobnih podataka ispravak ili izmjenu svojih osobnih podataka u bilo koje vrijeme pisanim putem na adresu Voditelja obrade osobnih podataka ili elektroničkim putem na e-mail adresu: ([email protected]), odnosno izravnim unošenjem ispravka podataka u korisničkom profilu na internetskoj stranici.

(iii) PRAVO NA BRISANJE OSOBNIH PODATAKA - Možete od Voditelja obrade osobnih podataka tražiti brisanje Vaših osobnih podataka pisanim putem na adresu Voditelja obrade osobnih podataka ili elektroničkim putem na e-mail adresu: ([email protected]). U navedenom slučaju, Voditelj obrade osobnih podataka će bez odgađanja Vaše podatke obrisati osim u slučaju i u mjeri potrebnoj za ostvarivanje legitimnih interesa voditelja obrade osobnih podataka u skladu s propisima.

(iv) PRAVO NA OGRANIČAVANJE OBRADE - Možete od Voditelja obrade osobnih podataka tražiti ograničavanje obrade Vaših osobnih podataka u bilo koje vrijeme pisanim putem na adresu Voditelja obrade osobnih podataka ili elektroničkim putem na e-mail adresu: ([email protected]). Voditelj obrade osobnih podataka će u tom slučaju odrediti ograničenje ukoliko se ispuni jedan od sljedećih uvjeta:

  • ispitanik osporava točnost osobnih podataka, u kom slučaju će se obrada ograničiti na razdoblje kojim se voditelju obrade osobnih podataka omogućuje provjera točnosti uporabe;
  • obrada je nezakonita i ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe;
  • voditelj obrade osobnih podatka više ne treba osobne podatke za potrebe obrade ali ih ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
  • ispitanik je uložio prigovor te očekuje potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika.

(v) PRAVO NA PRENOSIVOST PODATAKA-Možete od Voditelja obrade osobnih podatka tražiti u bilo koje vrijeme pisanim putem na adresu Voditelja obrade osobnih podataka ili elektroničkim putem na e-mail adresu: ([email protected]) da Vam osobne podatke koje ste pružili voditelju obrade osobnih podataka preda u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane voditelja obrade osobnih podataka.

(vi) PRAVO NA PRIGOVOR-Možete Voditelju obrade osobnih podataka uložiti u bilo koje vrijeme pisanim putem na adresu Voditelja obrade osobnih podataka ili elektroničkim putem na e-mail adresu: ([email protected]) prigovor sukladno članku 21. i 22. Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka.

(vii) PRAVO PODNOŠENJA PRIGOVORA NADZORNOM TIJELU-Ukoliko smatrate da se obradom Podataka krši mjerodavno pravo možete se obratiti i izravno tijelu nadležnom za zaštitu podataka (Agencija za zaštitu osobnih podataka) ili nadležnom sudu kako bi ostvarili svoja prava.

(viii) POVLAČENJE PRIVOLE- Možete u svako doba povući svoju privolu za obradu osobnih podataka pisanim putem na adresu Voditelja obrade osobnih podataka ili elektroničkim putem na e-mail adresu: ([email protected]). U navedenom slučaju, Voditelj obrade osobnih podataka će bez odgađanja Vaše podatke obrisati osim u slučaju i u mjeri potrebnoj za ostvarivanje legitimnih interesa voditelja obrade osobnih podataka u skladu s propisima.

Povlačenje privole ne utječe na zakonitosti obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.

Osoba odgovorna za zaštitu podataka

Za sva pitanja vezana za obradu i zaštitu Vaših osobnih podataka možete nam se obratiti putem emaila: [email protected]

X. PRIMJENA I NAKNADNE IZMJENE PRAVILA

Ova Pravila primjenjuju se od 28.10.2021. godine.

PIPI zadržava pravo povremene izmjene ovih Pravila radi usklađivanja s promjenama primjenjivih propisa i/ili ako PIPI uvede nove sustave ili procese koje uključuju korištenje osobnih podataka. U slučaju izmjene ovih Pravila, PIPI će izmijenjenu verziju Pravila objaviti na internetskoj stranici te se pozivate da prilikom svakog posjeta internetskoj stranici provjerite ova Pravila.