Uvjeti korištenja pipi.com.hr

Dobro došli na pipi.com.hr internetsku stranicu (dalje u tekstu: Internetska stranica) koju uređuje PIPI BEVERAGES d.o.o. sa sjedištem u Splitu, Stinice 59, MBS: 080114217, OIB: 21786197146, (u daljnjem tekstu: PIPI).

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Uvjete korištenja pipi.com.hr (u daljnjem tekstu: Uvjeti) prije korištenja Internetske stranice. Pozivamo Vas da se upoznate i s našim Pravilima o kolačićima i Pravilima o obradi i zaštiti osobnih podataka. Nastavkom korištenja Internetske stranice i njenih sadržaja prihvaćate ove Uvjete korištenja kao i Pravila o kolačićima te Pravila o obradi i zaštiti osobnih podataka.

Ukoliko ne prihvaćate ove Uvjete korištenja i Pravila o kolačićima te Pravila o obradi i zaštiti podataka, trebali biste napustiti Internetsku stranicu te odustati od davanja bilo kakvih podataka putem Internetske stranice.

Ukoliko imate pitanja vezana za ove Uvjete korištenja ili Pravila o kolačićima i Pravila o obradi i zaštiti podataka, ili bilo kakvih drugih pitanja, možete nam se obratiti na e-mail adresu: [email protected]

Uvjete korištenja PIPI online trgovine kao i Pravila o obradi i zaštiti osobnih podataka koji se u vezi s njenim korištenjem obrađuju možete pronaći prilikom posjete PIPI online trgovini na stranici shop.pipi.com.hr, odnosno klikom na link 'BUTIGA'.

Sadržaj Internetske stranice:

Internetska stranica sadrži sadržaj koji se odnosi na informacije vezane za PIPI, njegove proizvode i usluge te nagradne igre koje priređuje.

Internetska stranica sadrži i link na PIPI online trgovinu putem koje se pruža usluga online prodaje PIPI proizvoda, čije je korištenje regulirano uvjetima korištenja i pravilima koji se nalaze na toj stranici.

PIPI pridržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti Internetsku stranicu, uključujući njen sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu za pristup i korištenje Internetske stranice. PIPI je ovlašten u bilo koje vrijeme prestati objavljivati bilo koju vrstu informacija ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka ili promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Način korištenja Internetske stranice:

Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja se obvezujete da ćete Internetsku stranicu koristiti isključivo i jedino u skladu s ovim Uvjetima.

Prihvaćanjem ovih Uvjeta obvezujete se da ćete Internetsku stranicu koristiti samo u osobne svrhe.

Prihvaćanjem ovih Uvjeta se obvezujete da nećete ni izravno niti neizravno (i to neovisno o tehničkom, tehničko-tehnološkom, elektroničkom ili kakvom drugom načinu ili sredstvu):

(i) mijenjati, brisati ili učiniti neuporabljivom Internetsku stranicu ili bilo koji njezin dio (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili drugi, strukturalni ili ne);

(ii) izvoditi bilo kakvu drugu nedopuštenu radnju u odnosu na Internetsku stranicu ili njezin dio (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili drugi, strukturalni ili ne);

(iii) onemogućiti pristup i/ili korištenje Internetske stranice drugim Korisnicima;

(iv) neovlašteno kopirati, umnožavati, distribuirati ili prikazivati Internetsku stranicu ili bilo koji njezin dio (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili drugi, strukturalni ili ne) za svoje ili tuđe potrebe ili za prodaju ili kakvo drugo pravno raspolaganje.

Pravo intelektualnog vlasništva

Prihvaćanjem ovih Uvjeta potvrđujete da ste upoznati da su ustroj, izgled, slike i sadržaj Internetske stranice zaštićeni autorskim pravom i drugim pravima intelektualnog vlasništva.

Sve usluge, sadržaji, informacije i software koji se primjenjuju, a koji se nalaze na Internetskim stranicama, uključujući, ali bez ograničenja, medijske sadržaje i priložene slike, druge slike, fotografije, znakove, imena, grafike, logotipove, ilustracije, kao i programske proizvode, su intelektualno vlasništvo PIPI-ja, ili s PIPI-jem povezanih pravnih subjekata, ili treće strane ovlaštene od PIPI-ja ili koja je PIPI ovlastila za korištenje istog. Sukladno navedenom, sve usluge, sadržaji, informacije i software, koji se primjenjuju, a koji se nalaze na Internetskoj stranici, zaštićeni su autorskim ili drugim pravom. Izričito je zabranjeno umnožavanje, kopiranje, distribuiranje (uključujući putem e-maila, faxa ili drugog uređaja), objavljivanje, mijenjanje, prenošenje ili korištenje na drugim internetskim stranicama ili drugim kompjuterskim mrežama ikakve usluge, sadržaja, informacije ili softwarea dostupnih na Internetskoj stranici.

Poveznice i prijava putem drugih internetskih stranica

PIPI nije odgovoran za sadržaj bilo koje vanjske stranice koju uređuje ili održava treća strana, a na koju upućuje poveznica na Internetskoj stranici. Ukoliko pristupate takvoj vanjskoj stranici i/ili društvenoj mreži, upoznajte se prethodno s uvjetima korištenja takve stranice i/ili društvene mreže i pravilima privatnosti takve stranice i/ili društvene mreže.

Nitko ne može bez izričite pisane suglasnosti PIPI-ja izraditi poveznicu koja korisnike upućuje na Internetsku stranicu. Niste ovlašteni koristiti logotip, žig ili bilo koji drugi predmet intelektualnog vlasništva koji se nalazi na Internetskoj stranici bez izričitog pisanog pristanka nositelja odnosno vlasnika predmetnog žiga ili prava. Niste ovlašteni koristiti bilo koji dio sadržaja ili kakav drugi predmet intelektualnog vlasništva koja se nalazi na Internetskoj stranici niti ih uključiti u drugu internetsku stranicu bez prethodnog pisanog pristanka PIPI-ja.

Ništetne odredbe

U slučaju ništetnosti pojedine odredbe ovih Uvjeta, takva ništetnost neće utjecati na pravovaljanost bilo koje druge odredbe ovih Uvjeta te će preostali dijelovi ovih uvjeta ostati na snazi.

Rješavanje sporova

Za sva pitanja vezana za korištenje Internetske stranice, a koja nisu regulirana odredbama ovih Uvjeta primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima. Sve eventualne sporove, strane će najprije pokušati riješiti sporazumno. Svi eventualni sporovi ili zahtjevi koji mogu proizaći kao posljedica korištenja Internetske stranice, a u vezi s ovim Uvjetima, u nadležnosti su stvarno nadležnog suda u Zagrebu uz primjenu mjerodavnog materijalnog hrvatskog prava.

Primjena i naknadne izmjene ovih Uvjeta

Ovi uvjeti primjenjuju se od 28.10.2021. godine. PIPI je ovlašten u bilo koje doba samostalno izmijeniti ove Uvjete u kom slučaju će izmijenjene uvjete objaviti na Internetskoj stranici te se pozivate da prilikom svakog posjeta Internetskog stranici provjerite ove Uvjete korištenja. Za sve informacije vezane za važeću verziju ovih Uvjeta kontaktirajte nas putem e-mail adrese [email protected]